Update cookies preferences
 

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 Şirketimiz hizmetlerini sunarken kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına önem vermekte olup, işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10’uncu maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında üye, ziyaretçi, müşteri ve şirketimizin hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunan tüm şahısların işlenen ve aktarılan kişisel verileri açısından bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel veri, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

 • Veri Sorumlusunun Kimliği Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” AYKON SPOR TESİSLERİ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (AYKON AKADEMİ) (Vergi Kimlik No: 8450310229)’dir.

 • İşlenen Kişisel Verileriniz Hakkında Bilgilendirme

Üyelik işlemleri veya site ziyareti sırasında şirketimizle paylaşmış olduğunuz, ad-soyad, doğum tarihi, TC Kimlik No, Yabancı Kimlik No, Pasaport No, cep telefonu numarası, e-posta adresi, cinsiyet, adres, kan grubu, acil durum halinde aranacak yakınının ad-soyad ve telefon bilgileri, kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan kişisel verileriniz, üyeliğiniz süresince kulübe giriş-çıkış bilgileriniz ve kulübümüz içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla alınan ve geçici süreyle muhafaza edilen kamera kayıtları, şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen şekillerde saklanmakta ve işlenmektedir.

Kulüplerimiz içerisinde soyunma odaları ve tuvaletler dışında Şirketimiz tarafından uygun görülen alanlarda güvenlik kamerası vasıtasıyla güvenliğin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Söz konusu kişisel veriler ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Bu veriler Şirketimiz tarafından başkaca herhangi bir sebeple aktarılmamakta ve/veya 3. Şahıslarla paylaşılmamaktadır. Bu veriler ilgili kulübün hard disk kapasitesine göre ve fakat her halükarda 1 ayı geçmemek kaydıyla tutulmakta, herhangi bir resmi makam ve/veya kolluk kuvvetleri tarafından talep edilmediği müddetçe bu süre sonunda mevcut görüntü üzerine yeni görüntü yazılması sebebiyle yok edilmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Yöntemi Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan kişisel verileriniz, şirketimize ait internet/web siteleri, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar, şubeler, kulüpler, çağrı merkezi aramaları, satış ve pazarlama birimleri, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, “site” ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies)/internet aracılığıyla, 6698 Sayılı Kanun’a uygun şekilde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Çerezler, internet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Şirketimiz, Site Ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek, Ziyaretçi ve Üyeleri kampanya ve avantajlardan haberdar etmek amacıyla ve yasal yükümlülükleri çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerinize İlişkin Aydınlatma Metni ile belirlenen ve sair mevzuatta öngörülen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak ve güvenli olarak saklayacak olup; gerektiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. İnternet sitelerimizde tarayıcınızı kapattığınızda sona eren oturum çerezleri ve sabit diskinizde uzun süre kalan kalıcı çerezler kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızın ayarlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir veya tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda siteyi kullanmaya devam edebilirsiniz ancak sitenin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya sınırlı erişebilirsiniz. Bununla birlikte, şirketimize ait internet sitelerinde kullanılan çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine, kullanılan çerez türlerine ve işbu çerezlere ilişkin yönetim tercihlerinize ilişkin detaylı bilgilere Çerez Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

Kanun ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; yasada öngörülen şekillerde kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki, kanuni sebeplerle ya da Şirketimiz tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda Şirketimiz tarafından uygun görülen diğer kişilerle ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenebilir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri Hakkında Bilgilendirme

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen; Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Amaçları Hakkında Bilgilendirme

Üyelik ve sözleşmelerin kurulması, ifası ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi, üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini ve verimliliğini sağlamak, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, mal ve hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi, hizmet sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin ve memnuniyetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin analizi ve yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takip edilmesi, denetim faaliyetleri, pazarlama ve analiz çalışmaları, kişisel hesap üzerinden  üyelik işlemlerinin yönetilmesi, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ayrıca onay verilmiş olması halinde bu kanun kapsamında üye ve müşterileri kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, imkan, teklif ve bilgileri sunmak ve sair etkin iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kulüp ve üyelik koşullarında oluşacak değişiklik, yenileme ve benzeri hususlarda bilgilendirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından saklanmakta, işlenmekte, tarafınızca bildirilinceye ve yasal süre ve sebepler sona erinceye dek saklanmaktadır.

6698 Sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi Ve/Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin KVKK kapsamında kanunda ve işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla aşağıda sayılan üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar; tüm resmi merci ve kurumlar, şirketimizin hissedarları ve doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, Şirketimizin faaliyetlerini yürütmek amacıyla hizmet aldığı veya iş birliği yaptığı yazılım program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar; üye tarafından seçilen üyelik tipi kapsamına dahil olan hak, fayda ve avantajları üyeye sağlayacak olan diğer ilgili üçüncü şirket ve kişilerdir.

7-6698 Sayılı Kanun Uyarınca Haklarınız Hakkında Bilgilendirme

Kanunun 11. maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunlarındüzeltilmesini isteme,
 5. Kanunun maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 1. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu madde kapsamındaki haklarınız ile kişisel verilerinizin güncelleme ve değişiklik taleplerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurunuzu, noter aracılığı ile, kimlik doğrulamasının yapılmış olması kaydıyla Şirketimiz merkez adresine bizzat başvurmak suretiyle, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yapabilmeniz mümkündür. Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kanun’un 13. Maddesi kapsamında tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

AYKON SPOR TESİSLERİ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Vergi Kimlik No: 8450310229
Mersis No: 0845031022900015
Adres: Mutlukent Mah. Ateştutan Cad. No:1/G Çankaya/ANKARA
Telefon no: 0532 156 80 77
E-mail: info@aykonakademi.com

Aykon Akademi-Ankara Yüzme, Çankaya Yüzme, Çayyolu Yüzme, Ankara Yüzme Havuzu, Ankara Yüzme Kursu